ΕΟΚΙΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ KENDO IAIDO NAGINATA

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κέντο Ιάιντο Ναγκινάτα (ΕΟΚΙΝ) ιδρύθηκε το 1999, με σκοπό την προώθηση των πολεμικών τεχνών του Ιαπωνικού Ξίφους, Kendo, Iaido, Jodo, Naginata,  στην Ελλάδα.

Η έδρα της Ομοσπονδίας βρίσκεται στον Βόλο Μαγνησίας, Ιερολοχιτών 63, Βόλος, 38334

Η ΕΟΚΙΝ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Kendo (European Kendo Federation – EKF) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Kendo (International Kendo Federation- FIK). Με την ιδιότητα της αυτή, αθλητές της ΕΟΚΙΝ συμμετέχουν τακτικά στα Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα Kendo  Iaido και Jodo, που οργανώνουν οι παραπάνω Ομοσπονδίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚΙΝ και οι Τεχνικές Επιτροπές της συγκροτούνται όπως παρακάτω:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1 Σ. Γ. Δροσουλάκης Πρόεδρος
2 Ι. Παπαδημητρίου Αντιπρόεδρος
3 Ι. Δ. Ψαλτάκης Γενικός Γραμματέας
4 Δ. Καλκόβαλης Ταμίας
5 Χ. Αναγνωστόπουλος Ειδικός Γραμματέας
6 Δ. Κατσούλης Έφορος Υλικού
7 Κ. Ματζάρας Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Kendo – Naginata
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1 Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος
2 Νικολούζος Νικόλαος Μέλος
3 Τσίντζα Αντιγόνη Μέλος
4 Ματζάρας Κωνσταντίνος Μέλος
Iaido – Jodo
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1 Παδράς Μιχαήλ Πρόεδρος
2 Πελέκης Γεώργιος Μέλος
3 Κυριακόπουλος Ιωάννης Μέλος
4 Παπαδόπουλος Ιωάννης Μέλος

 

Οι Σύλλογοι/Dojo  μέλη της ΕΟΚΙΝ, στους οποίους μπορεί κάποιος να εξασκηθεί στο Kendo η/και Iaido η/και Jodo η/και Naginata αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΙΝ, http://eokin.gr/sylogoi.htm

 

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΚΙΝ, Σπύρο Γ. Δροσουλάκη, τηλ 0030 6944 674414, spirosd@otenet.gr

Share