Ποιοί είμαστε

Furyu Dojo Athens

 

Το Furyu Dojo Athens αποτελεί τμήμα του ΑΣΣΧΟΠ -Αθλητικός Σύλλογος Σχολής Παναγιωτόπουλου-, είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Kendo Iaido Naginata, (Ε.Ο.Κ.Ι.Ν.) και μέσω αυτής συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Kendo (European Kendo Federation – EKF) και την Διεθνή Ομοσπονδία Kendo (International Kendo Federation – FIK).
Η εξάσκηση περιλαμβάνει KendoIaido(ZNKR Iaido & MusoJikiden Eishin Ryu),  Jodo & Kyudo (Ιαπωνικη Τοξοβολία)
Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2002 από τον Σπύρο Γ. Δροσουλάκη, με σκοπό αρχικά την εξάσκηση στην τέχνη του Iaido. Τον Φεβρουάριο 2006 ξεκίνησε η λειτουργία του τμήματος Kendo. Το τμήμα Jodo ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιανουάριο 2014.
Η εξάσκηση στο Furyu Dojo Athens γίνεται αποκλειστικά για την αγάπη και το ενδιαφέρον προς τις τέχνες του Iaido και του Kendo. Σαν αρχή, κανείς δεν λαμβάνει οικονομικές ή άλλες απολαβές από την διδασκαλία ή την όποια άλλη προσφορά του προς το dojo. Οι συνδρομές των μελών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών του dojo.

 

Δάσκαλος

Η εξάσκηση στο Furyu Dojo Athens βρίσκεται κάτω από την εποπtεία και κατεύθυνση του ODA Katsuo sensei, Iaido hanshi 8 dan – Kendo kyoshi 7dan, από την περιφέρεια Shizuoka της Ιαπωνίας. Ο Oda senseiεπισκέπτεται την Ελλάδα, από το 2005, σε ετήσια βάση.
Eπικεφαλής, Docho cho, και κύριος δάσκαλος, sensei,  του Furyu DojoAthens είναι ο Σπύρος Γ. Δροσουλάκης, Iaido Renshi 6 dan, Kendo 4 dan, ShotokanKarate 4 dan, προσωπικός μαθητής, deshi, του δασκάλου Oda Katsuo.
Επιπρόσθετα, στο Furyu Dojo Athens, διδάσκουν οι, Παδράς Μιχαήλ, Iaido5 dan, Kendo 4 dan, Jodo 2 dan και Καραγιάννης Απόστολος, Iaido 5 dan,Kendo 4 dan.

 

Ώρες και Χώροι εξάσκησης:

Kendo

Δευτέρα

20:00-22:00

Ολα τα
επίπεδα

Dojo Νέου Ηρακλείου,


ΑΣ
Πολ.Τεχνών Ν. Ηρακλείου, Χελμού 7, Νέο Ηράκλειο

 

Τετάρτη

19:00-20:45

Ολα τα
επίπεδα

Πέμπτη

20:00-22:00

Ολα τα
επίπεδα

Iaido

Τρίτη

20:30-22:00

Ολα τα
επίπεδα

Σάββατο

16:00-19:00

Ολα τα
επίπεδα

Dojo Ψυχικού,

Ελληνικό
Εκπαιδευτήριο,

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,


Ν. Λύτρα
14, Παλ. Ψυχικό

 

Jodo

Σάββατο

14:45-16:00

Ολα τα
επίπεδα

 

Η έννοια της λέξεως Furyu

3. Furyu kanjiΗ σημασία της λέξης αποτελεί μια από τις βασικές έννοιες της κλασσικής ιαπωνικής αισθητικής αλλά και της ευρύτερης κοσμοθεωρίας που επηρεάζεται (και επηρεάζει) από την αισθητική αυτή. Η λέξη Furyu αποτελείται από τα kanji –ιδεογράμματα- της διπλανής εικόνας και σημαίνει «ρέον άνεμος». Ο συνδυασμός των ιδεογραμμάτων «άνεμος» και «ροή», υπονοεί μια κομψότητα απτή αλλά και απροσδιόριστη ταυτόχρονα, μια απροσδιόριστη εφήμερη ομορφιά που μπορεί μόνο να βιωθεί για μια στιγμή και την επόμενη να διαλυθεί σαν την πρωινή πάχνη.
Είναι η ίδια αίσθηση την οποία ο ασκούμενος στο Iaido η και στο Kendo η και στο Jodo βιώνει στο τέλος της καθημερινής του εξάσκησης.

 

Kamon / Οικόσημο

Maru_ni_Ken-KatabamiΤο Kamon, Οικόσημο, του ντότζο ειναι το Katabami ken Kamon.
Συνίσταται από τρία φύλλα του φυτού katabami ή λάπαθο, ανάμεσα από τα οποία παρεμβάλλονται τρία ιαπωνικά ξίφη (τα σφηνοειδή σχήματα μεταξύ των φύλλων, τα οποία αντιστοιχούν στη διατομή μιας λάμας ξίφους).

 

 

Το Ρητό του dojo 

Το ρητό του ντότζο αναφέρει ‘’Yuki to Meiyo’’, που σημαίνει ‘’Σθένος και Τιμή’’. Το ρητό προσδιορίζει τις αρχές που χαρακτηρίζουν και διέπουν τα μέλη του ντότζο .

 

Γιατί να εξασκηθώ στο Kendo η και Iaido η και Jodo;

Το Kendo αποτελεί μία μοναδική πολεμική τέχνη για την ανάπτυξη υψηλού μαχητικού πνεύματος, αυτοπειθαρχίας και υψηλής φυσικής κατάστασης. Το Iaido όπως και το Jodo, καλλιεργεί αυτοπειθαρχία, αυτοέλεγχο και μαχητικό πνεύμα, αναπτύσσει τον συντονισμό σώματος και πνεύματος και συνιστά άριστη φυσική άσκηση για όλες τις ηλικίες.
Πρωτευόντως συνιστούν πολεμικές τέχνες, κατ’ ευθείαν από τη εποχή των πολεμιστών samurai και ως τέτοιες διατηρούν αναλλοίωτο το πνεύμα του budo.
Η διατήρηση αυτού του πνεύματος αποτελεί στόχο του Furyu Dojo.

 

Οργανωτικοί Φορείς

H Zen Nihon Kendo Renmei / Παν-Ιαπωνική Ομοσπονδία Kendo  αποτελεί, από τεχνική άποψη, τον κατευθυντήριο φορέα για το Kendo,  Iaido (στο μεγαλύτερο του μέρος) και Jodo διεθνώς.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Kendo Iaido Naginata (E.O.K.I.N.) αποτελεί τον οργανωτικό και τεχνικό φορέα των Kendo, Iaido και Jodo στην Ελλάδα. Είναι μέλος των Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Kendo /European Kendo Federation/EKF και Διεθνούς Ομοσπονδίας Kendo /International Kendo Federation/FIK και μέσω αυτών συνδέεται με την Zen Nihon Kendo Renmei .

H European Kendo Federation (EKF)  είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που εποπτεύει στην Ευρώπη, τις παραδοσιακές Ιαπωνικές πολεμικές τέχνες των Kendo, Iaido & Jodo, με μέλη περισσότερες από 40 χώρες. Η EKF διοργανώνει πρωταθλήματα, σεμινάρια και εξετάσεις απονομής βαθμών, διατηρεί την Ευρωπαϊκή επετηρίδα βαθμών Dan και υποστηρίζει την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών της.

Η International Kendo Federation (FIK) , είναι μία μη πολιτική οργάνωση, με στόχο την ανάπτυξη παγκοσμώς των Kendo, Iaido και Jodo. Aποτελείται από  Ενικές Ομοσπονδίες, κάθε μία των οποίων συνιστά τον αποκλειστικό φορέα του Kendo/Iaido/Jodo στην χώρα αυτή. Η έδρα της FIK συστεγάζεται με την έδρα της Zen Nihon Kendo Renmei, ZNKR.

 

 

ODA K.sensei _Butokuden 2017

Oda Katsuo sensei

Iaido Hanshi 8 dan, Kendo kyoshi 7 dan

SGD Kenshi_3

Spiros G. Drosoulakis

Iaido Renshi 6 dan, Kendo 4 dan, Karate 4 dan

Share