Kendo

Τι είναι το Κέντο;
Το Kendo είναι μία Ιαπωνική πολεμική τέχνη, όπου δύο ξιφομάχοι, φέροντες κατάλληλο εξοπλισμό, προσπαθούν να επιφέρουν ζωτικά κτυπήματα /”κοψίματα” (ippon η yuko datotsu) ο ένας επί του άλλου.

Η ιδέα τοιυ Kendo είναι να πειθαρχήσει την ανθρώπινη φύση μέσα απο την εφαρμογή των αρχών και κανόνων του Ιαπωνικού ξίφους katana.

 

 kendo1
Mochida Morichi s.
Kendo hanshi 10 dan

 

Τo Kendo, όπως εξασκείται σήμερα, αναπτύχθηκε πριν 200 χρόνια, με την δημιουργία του shinai -ξίφος από μπαμπού- το οποίο επέτρεψε την ασφαλή ελεύθερη εξάσκηση στην τέχνη της Ιαπωνικής ξίφασκίας.

Κατά την διάρκεια του 16ου αιώνα, όταν η Ιαπωνία βρισκόταν σε μία περίοδο διαδοχικών και διεσπαρμένων σε όλη της την επικράτεια εμφυλίων πολέμων, οι πολεμιστές μελετούσαν τις τεχνικές χρήσεως του ξίφους σαν ένα θέμα ζωής και θανάτου. Για την πιο ελεύθερη εξάσκηση και μελέτη της τέχνης χρησιμοποιούσαν ξύλινα ξίφη, bokuto. Σταδιακά για την θεμελιώδη εξάσκηση στην χρήση του ξίφους, ανεπτύχθησαν βασικές φόρμες, kata, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της εξάσκησης. Επειδή όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για την ολοκληρωμένη εξάσκηση, αναπτύχθηκε, ως αντικείμενο εξάσκησης, η ελεύθερη μάχη. Αυτή η μορφή εξάσκησης οδήγησε στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ξίφους, shinai και του προστατευτικού εξοπλισμού, bogu. Σήμερα οι ασκούμενοι στο Κέντο χρησιμοποιούν shinai, ξίφη από μπαμπού, για ελεύθερη μάχη, jigeiko και ξύλινα ξίφη, bokuto, για την μελέτη των kata.

Σε μία αναμέτρηση Kendo, παρατηρείς συνεχώς τον αντίπαλο σου, αντιδράς άμεσα στις κινήσεις του και εκμεταλλεύεσαι κάθε παρουσιαζόμενη ευκαιρία για επίθεση. Μέσα από την εξάσκηση αυτή, μαθαίνεις να αντιλαμβάνεσαι το περιβάλλον, να αναγνωρίζεις καταστάσεις, να αντιδράς άμεσα στα συμβαίνοντα και να λαμβάνεις γρήγορες και σωστές αποφάσεις.Ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο της εξάσκησης, είναι να μην βρεθείς ποτέ ‘’εκτός ετοιμότητος’’, είτε σε μία αναμέτρηση Kendo, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχεις εμπλακεί.

 

Δομή της εξάσκησης.
Η εξάσκηση στο Kendo ξεκινά με εκμάθηση των βασικών τεχνικών, kihon datotsu, και του τρόπου κίνησης, ashi sabaki. Όταν ο ασκούμενος αποκτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο σ’ αυτά προχωρά σε εξάσκηση με αντίπαλο, η οποία περιλαμβάνει διάφορες μορφές με τελική την εξάσκηση σε ελεύθερο αγώνα, jigeiko.
Κατά το jigeiko στόχο αποτελούν η κορυφή του κεφαλιού, men, o πήχης του δεξιού (και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και του αριστερού) χεριού, kote, η δεξιά και η αριστερή πλευρά του θώρακα, do, και το μπροστινό μέρος του λαιμού, tsuki.
Παράλληλα οι Kendoka ασκούνται στις kata, Nihon Kendo Kata, ένα σύνολο δέκα Kata τα οποία εκτελούνται κατά ζεύγη. Επτά από αυτά περιλαμβάνουν χρήση μεγάλου ξίφους εναντίον μεγάλου ξίφους και τρία μικρού ξίφους για αντιμετώπιση μεγάλου.

 

Ενδυμασία και εξοπλισμός.
Κατά την εξάσκηση οι ασκούμενοι φορούν hakama (πολύ φαρδύ παντελόνι που δένεται στη μέση με κορδόνια) καιkeikogi (φαρδύ σακάκι). Η ενδυμασία είναι από βαμβακερό ύφασμα, κατά κανόνα μπλέ χρώματος, ενώ είναι δυνατόν να φέρεται και λευκή ενδυμασία.
Ο προστατευτικός εξοπλισμός, bogu, βασίζεται στον εξοπλισμό των πεζοπόρων Ιαπώνων στρατιωτών της περιόδου Sengoku Jidai (1467-1573) και αποτελείται από το κράνος, men, τον θώρακα, do, την προστασία της λεκάνης,/tare και τα γάντια/kote. Στο εμπρόσθιο μέρος του ταρέ φέρεται το zekken το οποίο αναγράφει το όνομα του ασκουμένου και το όνομα του ντόζο στο οποίο αυτός ανήκει.

To ξίφος που χρησιμοποιείται για την εξάσκηση είναι shinai, για εξάσκηση σε kihon και κάθε μορφή εξάσκησης με bogu και  bokuto/bokken για την εξάσκηση σε kata.

 kendo3  kendo2

 

Ο σκοπός της εξάσκησης στο Kendo

 • Ο σκοπός της εξάσκησης στο Kendo είναι:
 • Να σφυρηλατήσει το πνεύμα και το σώμα
 • Να καλλιεργήσει ένα σθεναρό πνεύμα
 • Και μέσα από την σωστή και σταθερή εξάσκηση
 • Να προσπαθεί για την βελτίωση στην τέχνη του Kendo,
 • Να διατηρεί σε εκτίμηση την ανθρώπινη ευγένεια και τιμή,
 • Να συνδιαλέγεται με άλλους με ειλικρίνεια,
 • Και να επιδιώκει συνεχώς την βελτίωση του εαυτού του.
 • Αυτό θα τον καταστήσει ικανό
 • Να αγαπήσει την πατρίδα του και την κοινωνία,
 • Να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του πνεύματος
 • Και να προωθήσει την ειρήνη και ευημερία ανάμεσα στους ανθρώπους.

 

 

Τεχνικές Kendo

Kihon Dosa

Reiho (Saho)
Zarei / Ritsurei
Shinai no mochikata
Shinai no osamekata
Kamae
Chudan no Kamae
Gedan no Kamae
Jodan no Kamae
Hasso no Kamae
Wakigamae
Ashisabaki
Okuri ashi
Ayumi ashi
Tsugi ashi
Hiraki ashi
Suburi
Joge suburi
Naname suburi
Haya suburi
Datotsu bui
Men (Shomen/Sayumen)
Kote (Migi / Hidari)
Do (Migi do / Hidari do)
Tsuki
Kirikaeshi (Uchikaeshi)

Shikake waza

Ippon Uchi waza
Men
Kote
Do
Tsuki
Harai waza
Harai Men
Harai Kote
Harai Kote-Men
Harai Do
Harai Tsuki
Ni-San dan waza
Kote-Men
Kote-Do
Men-Do
Tsuki-Men
Tsuki-Kote
Men-Men
Kote-Men-Do
Debana waza
Debana Men
Debana Kote
Debana Tsuki
Hiki waza
Hiki Men
Hiki Kote
Hiki Do
Maki waza
Maki Otoshi Men
Maki Otoshi Kote
Katsugi waza
Katsugi Kote
Katsugi Men
Katate waza
Katate men
Katate kote
Katate tsuki
Jodan waza

Oji waza

Kaeshi waza
Men Kaeshi Do
Men Kaeshi Men
Kote Kaeshi Kote
Kote Kaeshi Men
Do Kaeshi Men
Suriage waza
Men Suriage Men
Men Suriage Do
Men Suriage Kote
Kote Suriage Men
Kote Suriage Kote
Tsuki Suriage Men
Uchiotoshi waza
Men Uchiotoshi Men
Kote Uchiotoshi Men
Do Uchiotoshi Men
Do Uchiotoshi Kote
Tsuki Uchiotoshi Men
Nuki waza
Men Nuki Do
Men Nuki Men
Men Nuki Kote
Kote Nuki Men
Kote Nuki Kote

 

 

 

 

 

 

 

Share