Δραστηριότητες Φεβρουαρίου 2014

Για τον Φεβρουάριο 2014 έχουμε:
1. Τακτικές προπονήσεις:
Προπονήσεις Iaido, Σα 1, Τρ 4, Σα 8, Τρ 11, Σα 15, Τρ 18, Σα 22 και Τρ 26.
Οι προπονήσεις -όλα τα επίπεδα- πραγματοποιούνται, της Τρίτης στο dojo Νέου Ηρακλείου (Χελμού 7, Νέο Ηράκλειο), 2030-2200 και του Σαββάτου στο dojo Ψυχικού (Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, Σχ. ΙΜ Παναγιωτόπουλου, Ν. Λύτρα 14, Ψυχικό), 1600-1900.
Προπονήσεις Kendo, Δε 3, Πε 6, Δε 10, Πε 13, Δε 17, Πε 20, Δε 24, και Πε 28.
Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στο dojo Ηρακλείου (Χελμού 7, Νέο Ηράκλειο), Δευτέρα και Πέμπτη 1915-2000 Ελευθερη προπόνηση hittori geiko και 2000-2200 Εξάσκηση όλα τα επίπεδα.
ΠΡΟΣΟΧΗ, Το πρόγραμμα της εβδομάδος 17-24, Haru Keikokai/επίσκεψη Oda sensei αναφέρεται αναλυτικά πιο κάτω.
Προπονήσεις Jodo (νέο τμήμα) Σα 1, Σα 8, Σα 15 και Σα 22.
Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στο dojo Ψυχικού (Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, Σχ. ΙΜ Παναγιωτόπουλου, Ν. Λύτρα 14, Ψυχικό), 1500-1600.
ΠΡΟΣΟΧΗ, Η πρόπόνηση του Σαββάτου 8 Φεν θα παραγματοποιηθεί από 1400-1600, υπό την διευθυνση του Ματζάρα Κ. sensei, Jodo 4 dan. Για την προπόνηση του Σαββάτου 22 Φεβ, που συμπίπτει με την επίσκεψη του Oda sensei, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση ως προς την διεξαγωγή της.

2. Haru Keikokai, Εαρινή επίσκεψη Oda sensei.
O Oda sensei θα μας επισκεφθεί από 17-24 Φεβρουαρίου 2014. Το πρόγραμμα προπονήσεων με τον Oda sensei εχει όπως παρακάτω:
Δε 17/2, 2000-2200, προπόνηση Kendo, Dojo Νέου Ηρακλείου.
Τρ 18/2, 2000-2200, προπόνηση Iaido, Dojo Νέου Ηρακλείου.
Tε 19/2, 1730-1930, προπόνηση Iaido, Dojo Zen Center Athens (Βασιλικης & Λυμπόνα 2, Πλ Αγίας Ειρήνης).
Πε 20/2, 2000-2200, προπόνηση Kendo, Dojo Νέου Ηρακλείου.
Πα 21/2, 1800-2100, προπόνηση Iaido Koryu MJER, συμμετοχή Yudansha μόνον, Dojo Zen Center Athens (Βασιλικης & Λυμπόνα 2, Πλ Αγίας Ειρήνης).
Σα 22/2. 1500-1900, προπόνηση Iaido, Dojo Ψυχικού.
Κυ 23/2, 1030-1430, προπόνηση Iaido, Dojo Νέου Ηρακλείου, συμμετοχή 4 dan & ανω και υποψήφιοι γαι 4 dan στις επικειμενες εξετάσεις.
Η συμμετοχή στις ανωτέρω προπονήσεις, πέραν των μελών του Furyu Dojo Athens, είναι ανοικτή και στα ενεργά μέλη των συνδεδεμένων dojo –Iaido &Kendo-, Kobukan, Zen Center Athens, Syros Kendo Club.
Εφιστάται η προσοχή όλων στην έγκαιρη παρουσία στην έναρξη της εξάσκησης.

3. Δραστηριότητες ενδιαφέροντος Ιανουαρίου 2014:
α. Κυ 16/2 Ομοσπονδιακή προπόνηση Kendo.
β. Τρ 25/2, Εξετάσεις Iaido Kyu, στα πλαίσια της προπόνησης.
γ. Πε 28/2, Εξετάσεις Kendo Kyu, στα πλαίσια της προπόνησης.

3. Δραστηριότητες ενδιαφέροντος επομένων μηνών:
α. 4o Kendo Kyusha Taikai, 16 η 23 Μαρτίου 2014.
β. 7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido 2014, από 4-6 Απρ 2014, στην Αθήνα. Συνδιάζεται με εκπαιδευτικό σεμινάριο Iaido, εξετάσεις Iaido 1 Kyu, 1-4 Dan και το 2ο Soryu Iaido Cup 2014 (Ομαδική Κατηγορία).
γ. 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo 2014, από 9-11 Μαίου 2014, στην Αθήνα. Περιλαμβάνει Ατομικές Κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών και Ομαδική Κατηγορία (Μικτή), συνδιάζεται με εκπαιδευτικό σεμινάριο Kendo, εξετάσεις Kendo 2-1 Kyu, 1-5 Dan.
Για όλα τα παραπάνω οι σχετικές πληροφορίες θα παρασχεθούν έγκαιρα
4. Η Ρήση τιου Μήνα
‘’ Itto Nyuukon / Ένα κόψιμο με όλη σου την καρδιά’’

Όλα τα υπόλοιπα στην προπόνηση.

Yuki to Meiyo

Share

Read More

Δραστηριότητες Ιανουαρίου 2014

Αναλυτικά για τον Ιανουάριο 2014, πρώτο μήνα του χρόνου, έχουμε:
1. Τακτικές προπονήσεις:
Προπονήσεις Iaido, Τε 1 (Hatsunuki), Σα 4, Τρ 7, Σα 11 (Hatsugeiko), Τρ 14, Σα 18, Τρ 21, Σα 25 και Τρ 28.
Οι προπονήσεις της Τρίτης πραγματοποιούνται στο dojo Νέου Ηρακλείου (Χελμού 7, Νέο Ηράκλειο), 2030-2200 και του Σαββάτου στο dojo Ψυχικού (Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, Σχ. ΙΜ Παναγιωτόπουλου, Ν. Λύτρα 14, Ψυχικό), 1600-1900
Η προπονήση της Τετάρτης 1, Hatsunuki, θα πραγματοποιηθεί στο dojo Νέου Ηρακλείου Η προπονήση Σαββατου 4, θα πραγματοποιηθεί στο dojo Ψυχικού με το παλαιό πρόγραμμα 1500-1700 & 1700-1900.
Η προπονήση Σαββατου 11 Ιαν, Hatsugeiko, θα πραγματοποιηθεί στο dojo Νέου Ηρακλείου, 1600-1900.
Προπονήσεις Kendo, Δε 6, Πε 9, Δε 13, Πε 16, Δε 20, Πε 23, Δε 27, και Πε 30.
Η προπόνηση της Πέμπτης 2 Ιαν δεν θα πραγματοποιηθεί. Η προπόνηση της Δευτέρας 13 Ιαν είναι κοινή με το Kobukan dojo.
Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στο dojo Ηρακλείου (Χελμού 7, Νέο Ηράκλειο), Δευτέρα και Πέμπτη 1915-2015 Αρχάριοι (χωρίς bogu) και 2030-2200 Προχωρημένοι (με bogu).
Προπονήσεις Jodo (νέο τμήμα) Σα 18, και Σα 25.
Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στο dojo Ψυχικού (Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, Σχ. ΙΜ Παναγιωτόπουλου, Ν. Λύτρα 14, Ψυχικό), 1500-1600

2. Δραστηριότητες ενδιαφέροντος Ιανουαρίου 2014:
α. HATSUNUKI, Πρώτη ξιφούλκυση του έτους. Όπως κάθε χρόνο θα πραγματοποιηθεί την Πρωτοχρονιά, Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014, στις 0715 στο dojo Νέου Ηρακλείου. Είναι σημαντικό να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι στην έναρξη. Θα ακολουθήσει η κοπή της πίττας του dojo.
β. IAIDO HATSUGEIKO, Πρώτη επίσημη προπόνηση Iaido της χρονιάς, Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014, από 1600-1900 στο dojo Νέου Ηρακλείου.
γ. Κυ 19/1 Ομοσπονδιακή προπόνηση Kendo.
δ. Σα 25/1, Εξετάσεις Iaido Kyu, στα πλαίσια της προπόνησης.
ε. Πε 30/1, Εξετάσεις Kendo Kyu, στα πλαίσια της προπόνησης.

3. Δραστηριότητες ενδιαφέροντος επομένων μηνών:
α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ODA SENSEI, από 17 -25 Φεβρουαρίου 2014. Σημειώνουμε τα ημερολογιά μας, όλες οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθουν πριν το τέλος Ιανουαρίου 2014.
β. 4o Kendo Kyusha Taikai, Μάρτιος 2014, ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν.
γ. 7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido 2014, από 4-6 Απρ 2014, στην Αθήνα. Συνδιάζεται με εκπαιδευτική συνάντηση Iaido, εξετάσεις Iaido 1 Kyu, 1-4 Dan και το 2ο Soryu Iaido Cup 2014 (Ομαδική Κατηγορία).
δ. 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo 2014, από 9-11 Μαίου 2014, στην Αθήνα. Περιλαμβάνει Ατομικές Κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών και Ομαδική Κατηγορία (Μικτή), συνδιάζεται με εκπαιδευτική συνάντηση Kendo, εξετάσεις Kendo 2-1 Kyu, 1-5 Dan.

4. Η Ρήση τιου Μήνα
‘’Cross shinai, make a friend’’

Όλα τα υπόλοιπα στην προπόνηση.

Yuki to Meiyo

Share

Read More

Έναρξη λειτουργίας τμήματος Jodo

Η απόκτηση του 1ου dan Jodo από τους Μιχ. Παδρά και Γιάννη Γερμάνη, σηματοδοτεί την δημιουργία ενός νέου τμηματος στο Furyu Dojo Athens, αυτού του Jodo.
Αντικείμενο του Jodo είναι η εξάσκηση στην αντιμετώπιση του ξίφους με την χρήση του ραβδιού, jo, (στρογγυλό ραβδί από δρύ, μήκος 127 εκ. και διαμέτρου 2 εκ). Ασκείται κατά ζευγη μέσα από την εκτέλεση kata.
Το Jodo, μαζί με το Iaido & Kendo, αποτελεί την τριάδα των τεχνών οι οποίες ευρίσκονται υπό την αιγίδα της ZNKR.
Η δημιουργία του τμήματος Jodo επιβάλλει κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα εξάσκησης, ιδιαίτερα του Iaidο οποίο και σχετίζεται περισσότερο με αυτό. Επιπρόσθετα με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία θα υπάρξουν και ποιοτικές αλλαγές στο πρόγραμμα της εξάσκησης του τμήματος Iaido.
Έτσι λοιπόν:
α. Η προπόνηση Iaido της Τρίτης, στο dojo Νέου Ηρακλείου, παραμένει ως έχει, 2030-2200.
β. Σάββατο, dojo Ψυχικού, 1500-1600, Jodo // 1600-1900, Iaido, κοινή εξάσκηση για όλα τα επίπεδα. Έναρξη ανωτέρω προγράμματος από Σάββατο 18/1/2014.

Όποιος ενδιαφέρεται να ασκηθεί στο νέο αυτό τμήμα, παράλληλα η και ανεξάρτητα από την εξάσκηση σε Iaido & Kendo, να απευθυνθεί στον Μιχ Παδρά, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος του τμήματος με βοηθό τον Γιάννη Γερμάνη.

Share

Read More

Απόκτηση βαθμών Dan Iaido & Jodo

Το 2013 μας αποχαιρετά με τον καλύτερο, ίσως, τρόπο.
Την Κυριακή 22 Δεκ 2013 και στα πλαίσια του ABKF Winter Seminar 2013 στις Βρυξέλλες, απενεμήθησαν μετά από επιτυχή δοκιμασία, βαθμοί Dan σε μέλη του Furyu Dojo όπως παρακάτω:
α. Δροσουλάκης Σ. 5 dan Iaido (πρώτη απονομη 5 dan Iaido στην Ελλάδα),
β. Καραγιάννης Α. 4 dan Iaido.
γ. Παδράς Μ. 1 dan Jodo, και
δ. Γερμάνης Ι. 1 dan Jodo,

Συγχαρητήρια σε όλους και πάντα επιτυχιες για το Furyu Dojo Athens και τα μέλη του.

Share

Read More

Προπόνηση Iaido Σαββάτου 21/12/2013

Καλημέρα σε όλους,
εκτάκτως το Σάββατο 21 Δεκ 2013 θα πραγματοποιθεί μόνο μία προπόνηση Iaido, κοινή για όλα τα επίπεδα, από 1600-1800 στο dojo Ψυχικού.

Με την ευκαρία να υπενθυμίσω ότι,
Τρίτη 24/12 και Τρίτη 31/12 δεν θα πραγματοποιηθούν προπονήσεις,
Σάββατο 28/12 οι προπονήσεις πραγματοποιούνται κανονικά,
Hatsunuki, πρώτη ξιφούλκυση του έτους, Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2013, στις 0700, στο dojo Νέου Ηρακλείου.

Yuki to Meiyo

Share

Read More

Hatsunuki 2014

Καλημέρα σε όλους,
Όπως κάθε χρόνο, το Hatsunuki , πρώτη ξιφούλκυση της χρονιάς, θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 στις 0715, (για τα νεώτερα μέλη ναι σωστά διαβάσατε ημερομηνία και ώρα) στο dojo Νέου Ηρακλείου (Χελμού 7, Νέο Ηράκλειο).

Συνεχίζοντας την παράδοση του Furyu Dojo, θα καλωσορίσουμε το Νέο Έτος ξιφουλκώντας, θα κόψουμε την πίτα μας και θα την συνοδέψουμε με ιαπωνικό sake (o-toso) για μία δημιουργική και εποικοδομητική χρονιά.

Το Hatsunuki είναι ανοικτό κατ΄αρχήν για όλα τα μέλη του Furyu Dojo και των συνδεδεμενων dojo, (Furyu Dantai), Kobukan, Zen Center Athens & Syros Kendo Club αλλά και σε όποιον Iaidoka επιθυμεί.

Για καθαρά πρακτικούς λόγους θα παρακαλούσα να με ενημερώσετε μέχρι Σάββατο 28/12/2013 για την πρόθεσή σας να είστε παρόντες.

Ας υποδεχθούμε το Νέο Έτος ξιφουλκώντας και ας κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα στην πορεία του κάθενός από εμάς στην Ατραπό του Ξιφους.

Yukii to Meiyo

Share

Read More

Δραστηριότητες Δεκεμβρίου 2013

Καλημέρα σε όλους,
Φθάσαμε πλέον στον Δεκέμβριο και στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Ενας χρόνος και μαζί του ένας κύκλος εξάσκησης κλείνει, ένας νέος ανοίγει. Γιατί η εξάσκηση και η πορέια στην Ατραπό του Ξίφους είναι συνεχής.
Αναλυτικά λοιπόν για τον τεευταίο μήνα αυτής της χρονιάς έχουμε:
1. Τακτικές προπονήσεις:
Προπονήσεις Iaido, Τρ 3, Σα 7, Τρ 10, Σα 14, Τρ 17, Σα 21, και Σα 28. ΠΡΟΣΟΧΗ, το Σάββατο 21 Δεκ, εκτάκτως, θα πραγματοποιηθεί μόνο μία προπόνηση, 1500-1800 στο dojo Ψυχικού. Οι προπονήσεις της Τρίτης 24 Δεκ, Παραμονή Χριστουγέννων και Τρίτη 311 Δεκ, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, δεν θα πραγματοποιηθούν.
Οι προπονήσεις της Τρίτης πραγματοποιούνται στο dojo Νέου Ηρακλείου (Χελμού 7, Νέο Ηράκλειο), 2030-2200 και του Σαββάτου στο dojo Ψυχικού (Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, Σχ. ΙΜ Παναγιωτόπουλου, Ν. Λύτρα 14, Ψυχικό), 1500-1700 (επίπεδο Kyu), 1700-1900 (επίπεδο dan).
Προπονήσεις Kendo, Δε 2, Πε 5, Δε 9, Πε 12, Δε 16, Πε 19, Δε 23, και Δε 20. Η προπόνηση της Δευτέρας 9 Δεκ είναι κοινή με το Kobukan dojo. Η προπόνηση της Πέμπτης 26 Δεκ δεν αθ πραγματοποιηθεί.
Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στο dojo Ηρακλείου (Χελμού 7, Νέο Ηράκλειο), Δευτέρα και Πέμπτη 1915-2015 Αρχάριοι (χωρίς bogu) και 2030-2200 Προχωρημένοι (με bogu).
Σημειώνεται ότι οι Αρχάριοι Iaido οι οποίοι ξεκίνησαν την εξάσκηση τους το φθινόπωρο 2013 μπορούν πλέον να παρακολουθούν και τις προπονήσεις της Τρίτης, στο dojo Νέου Ηρακλείου.

2. Τμήματα Αρχαρίων
Τα τμήματα Αρχαρίων λειτουργούν για το Iaido, κατ΄αρχάς Σάββατο 1500-1700, στο dojo Ψυχικού και για Kendo, Δευτέρα & Πέμπτη, 1915-2015, στο dojo Νέου Ηρακλείου. Είναι ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τος τέχνες του Iaido & Kendo, να ενταχθούν στα τμήματα αυτά. Επίσης μέλη τα οποία έχουν διακόψει, για οποιοδήποτε λόγο, την εξάσκηση τους μπορούν να επανέλθουν ξεκινόντας από τα τμήματα αυτά, για επαναπροσαρμογή.

3. Δραστηριότητες ενδιαφέροντος επομένων μηνών:
α. HATSUNUKI, Πρώτη ξιφούλκυση του έτους. Όπως κάθε χρόνο θα πραγματοποιηθεί την Πρωτοχρονιά, Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014, στις 0700 στο dojo Νέου Ηρακλείου. Όλες οι πληροφορίες θα δοθούν έγκαιρα.
β. IAIDO HATSUGEIKO, Πρώτη επίσημη προπόνηση Iaido της χρονιάς, Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014, τόπος και χρόνοι θα ανακοινωθούν.
γ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ODA SENSEI, από 17 -25 Φεβρουαρίου 2014. Σημειώνουμε τα ημερολογιά μας και όλες οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθουν πριν το τέλος Ιανουαρίου 2014.
δ. Πρωτάθλημα Kendo Kyusha, Μάρτιος 2014, ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν.
ε. 7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido 2014, από 4-6 Απρ 2014, στην Αθήνα. Συνδιάζεται με εκπαιδευτικό σεμινάριο Iaido, εξετάσεις Iaido 1 Kyu, 1-4 Dan και το 2ο Soryu Iaido Cup 2014 (Ομαδική Κατηγορία). Όλες οι πληροφορίες θα δοθούν έγκαιρα.
στ. 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo 2014, από 9-11 Μαίου 2014, στην Αθήνα. Περιλαμβάνει Ατομικές Κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών και Ομαδική Κατηγορία (Μικτή), συνδιάζεται με εκπαιδευτικό σεμινάριο Kendo, εξετάσεις Kendo 2-1 Kyu, 1-5 Dan. Όλες οι πληροφορίες θα δοθούν έγκαιρα.

4. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ KYU
Η συμμετοχή στις εξετάσεις Kyu όπως και Dan αργότερα, αποτελεί ένα ιδιαίτερο στοιχείο της πορείας στην Ατραπό του Ξίφους. Με τις εξετάσεις αυτές πιστοποιείται η τρέχουσα ικανότητα στο Iaido η/και στο Kendo και παρέχεται η δυνατότητα λήψεως περαιτέρω γνώσης. Έτσι λοιπόν η τελευταία προπόνηση του μήνα, Σάββατο για Iaido και Πέμπτη για Kendo, θα είναι ημέρα εξετάσεων για βαθmούς 6-2 Kyu, για όσους είναι έτοιμοι για αυτό. Απλά να σημειώσω ότι ετοιμότητα για εξετάσεις δεν σημαίνει απλά να έχει μεσολαβήσει το απαραίτητο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη εξέταση αλλά ο υποψήφιος να έχει βαδίσει το δύσβατο μονοπάτι της εξάσκησης. Τότε μόνο η εξέταση έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και αξία.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ο έγκαιρος προγραμματισμός του χρόνου μας μας επιτρέπει την πληρέστερη συμμετοχή μας στην εξάσκηση και αυτό συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση και ανύψωση του επιπεδου ικανότητος του καθενός από εμάς.
Στο ίδιο πλαίσιο δεν πρέπει να παραβλέπεται η αξία του mittori geiko (οπτική παρακολούθηση της προπόνησης), ιδιαίτερα όταν σωματικά, τραυματισμός, αδιαθεσία κοκ, δεν είναι δυνατή η ενεργός συμμετοχή στην προπόνηση. Βοηθάει να διακρίνω καλά και κακά σημεία τα οποία πρέπει να αφομοιώσω η να αποφύγω, στην εξάσκηση μου και επίσης να διατηρώ την επαφή με την ασκούμενη τέχνη.
Γιατί το Kendo & Iaido συνιστούν Budo και η εξάσκηση στο Budo δεν είναι sport η κάποια άλλη δραστηριότητα αναψυχής. Γι’ αυτό και απαιτεί συνεχή και επίμονη εξάσκηση, κάτω από όλες τις συνθήκες, προκειμένου ο ασκούμενος να πετύχει όχι την νίκη επί του αντιπάλου αλλά την νίκη πάνω στον εαυτό του. Και αυτό συνιστά το μεγαλύτερο επίτευγμα.

6. Η ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
‘’一刀入魂 // ITTO RYU NYOUKON // ένα κόψιμο με όλη σου την καρδιά’’

Όλα τα υπόλοιπα στην προπόνηση.

Yuki to Meiyo

Share

Read More

Δραστηριότητες Νοεμβρίου 2013

Καλημέρα σε όλους,
Το 11o AkiGasshuku 2013 και η επίσκεψη του Oda sensei ανήκουν πλέον στην ιστορία. Η επίσκεψη υπήρξε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, το AkiGasshuku διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και τώρα πλέον συνεχίζουμε την εξάσκησή μας, καθώς οι επόμενοι μήνες περιλαμβάνουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριότητων.
Αναλυτικά λοιπόν:
1. Τακτικές προπονήσεις:
Προπονήσεις Iaido, Σα 2, Τρ 5, Σα 9, Τρ 12, Σα 16, Τρ 19, Σα 23, Τρ 26 και Σα 30. ΠΡΟΣΟΧΗ, το Σάββατο 2 Νοε εκτάκτως θα πραγματοποιηθεί μόνο μία προπόνηση, 1500-1800 στο dojo Ψυχικού.
Οι προπονήσεις της Τρίτης πραγματοποιούνται στο dojo Νέου Ηρακλείου (Χελμού 7, Νέο Ηράκλειο), 2030-2200 και του Σαββάτου στο dojo Ψυχικού (Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, Σχ. ΙΜ Παναγιωτόπουλου, Ν. Λύτρα 14, Ψυχικό), 1500-1700 (επίπεδο Kyu), 1700-1900 (επίπεδο dan).
Προπονήσεις Kendo, Δε 4, Πε 7, Δε 11, Πε 14, Δε 18, Πε 21, Δε 25 και Πε 29. Η προπόνηση της Δευτέρας 11 Νοε είναι κοινή με το Kobukan dojo.
Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στο dojo Ηρακλείου (Χελμού 7, Νέο Ηράκλειο), Δευτέρα και Πέμπτη 1915-2015 Αρχάριοι (χωρίς bogu) και 2030-2200 Προχωρημένοι (με bogu).

2. Τμήματα Αρχαρίων
Έχουν ξεκινήσει την λειτουργία τους τα τμήματα Αρχαρίων Iaido (κατ΄αρχάς Σάββατο 1500-1700, στο dojo Ψυχικού) και Kendo (Δευτέρα & Πέμπτη, 1915-2015, στο dojo Νέου Ηρακλείου). Είναι ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τος τέχνες του Iaido & Kendo, να ενταχθούν στα τμήματα αυτά. Επίσης μέλη τα οποία έχουν διακόψει, για οποιοδήποτε λόγο, την εξάσκηση τους μπορούν να επανέλθουν ξεκινόντας από τα τμήματα αυτά, για επαναπροσαρμογή.

3. Δραστηριότητες ενδιαφέροντος Νοεμβρίου 2013:
α. 20th European Iaido Championships 2013, πραγματοποιείται από 31/10 – 3/11, 2013 στο Meze Γαλλία. Στην Εθνική Αντιπροσωπευτκή Ομάδα συμμετέχουν από το Furyu Dojo, οι Παπαδοπούλου Χ. (Κατηγορία 2 dan), Σιελλής Π. (Κατηγορία 3 dan), Καταρνιας Κ. & Παδράς Μ. (Κατηγορία 4 dan). Πέραν αυτών συμμετέχουν και οι Μουρτου Χ. / Kobukan (Κατηγορία Mudan), Φωτοπουλου Σ. /Hakushinkai (Κατηγορία 1 dan) και Ψαλτάκης Ι./ KenKan (Κατηγορία Sandan). Υπευθυνος της Ομάδος είναι ο Σ. Γ. Δροσουλάκης.
Σε όλη την Ομάδα ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια της.
β. 7th Thessaloniki Kendo Cup, από 29 Νοε – 1 Δεκ, 2013, στον Κολινδρό Πιερίας. Περιλαμβάνει Σεμινάριο Kendo, Αγωνιστική Ημεριδα Ατομικές και Ομαδική Κατηγορία και εξετάσεις Kendo 2-1 Kyu, 1-5 dan, υπό της ΕΟΚΙΝ.
Όλες οι πληροφορίες ΕΔΏ http://kendo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10%3Aevt-thess-cup-2013-gr&catid=21%3Aevents-gr&Itemid=122&lang=el
Δήλωσεις συμμετοχής, ΠΡΟΣΟΧΗ ο καθένας ατομικά ΕΔΩ http://kendo.gr/registration.aspx Επισημαίνεται η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής και πληρωμής 15 Νοεμβρίου 2013. Παρακαλώ όλοι να το έχουν τελειώσει μέχρι Κυριακή 10 Νοε. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στι εξετάσεις μου το επιβεβαιώνουν μέχρι Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013.
Παράκληση για την τήρηση των ημερομηνιών.
γ. Εξετάσεις Kyu σε Iaido & Kendo. Όσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο προηγούμενο Kyu (τέσσερεις μήνες για 6, 5 & 4 Kyu, έξι μήνες για 3 Kyu) και έχουν συμπληρώσει επαρκή χρόνο εξάσκησης, να είναι έτοιμοι για εξετάσεις μέσα στο 2ο δεκαπενθήμερο του μηνα.

4. Δραστηριότητες ενδιαφέροντος επομένων μηνών:
α. BONENKAI, Πάρτυ για το τέλος της χρονιάς. Όπως και πέρυσι θα πραγματοποιηθεί μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Πληροφορίες θα δοθούν έγκαιρα.
β. HATSUNUKI, Πρώτη ξιφούλκυση του έτους. Όπως κάθε χρόνο θα πραγματοποιηθεί την Πρωτοχρονιά, Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014, στις 0700 στο dojo Νέου Ηρακλείου. Όλες οι πληροφορίες θα δοθούν έγκαιρα.
γ. IAIDO HATSUGEIKO, Πρώτη επίσημη προπόνηση Iaido της χρονιάς, Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014, τόπος και χρόνοι θα ανακοινωθούν.
δ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ODA SENSEI, από 17 -25 Φεβρουαρίου 2014. Σημειώνουμε τα ημερολογιάμας και όλες οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθουν αρχές Ιανουαρίου 2014.
ε. 7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido 2014, από 4-6 Απρ 2014, στην Αθήνα. Συνδιάζεται με εκπαιδευτικό σεμιναριο Iaido, εξετάσεις Iaido 1 Kyu, 1-4 Dan και το 2ο Soryu Iaido Cup 2014 (Ομαδική Κατηγορία). Όλες οι πληροφορίες θα δοθούν έγκαιρα.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Μπροστά μας υπάρχει ένα πλούσιο και έντονο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Ο έγκαιρος προγραμματισμός του χρόνου μας θα μας επιτρέψει την πληρέστερη συμμετοχή μας σε αυτές. Όμως να θυμόμαστε ότι, πάνω από όλα, η συνεπής συμμετοχή μας στο τακτικό πρόγραμμα προπονήσεων θα συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση και ανύψωση του επιπεδου ικανότητος του καθενός από εμάς.
Στο ίδιο πλαίσιο δεν πρέπει να παραβλέπεται η αξία του mittori geiko (οπτική παρακολούθηση της προπόνησης), ιδιαίτερα όταν σωματικά, τραυματισμός, αδιαθεσία κοκ, δεν είναι δυνατή η ενεργός συμμετοχή στην προπόνηση. Βοηθάει να διακρίνω καλά και κακά σημεία τα οποία πρέπει να αφομοιώσω η να αποφύγω, στην εξάσκηση μου και επίσης να διατηρώ την επαφή με την ασκούμενη τέχνη.
Γιατί το Kendo & Iaido συνιστούν Budo και η εξάσκηση στο Budo δεν είναι sport η κάποια άλλη δραστηριότητα αναψυχής. Γι’ αυτό και απαιτεί συνεχή και επίμονη εξάσκηση, κάτω από όλες τις συνθήκες, προκειμένου ο ασκούμενος να πετύχει όχι την νίκη επί του αντιπάλου αλλά την νίκη πάνω στον εαυτό του. Και αυτό συνιστά το μεγαλύτερο επίτευγμα.
Τέλος οι συνδρομές όλων μας είναι κινητήριος δύναμις για την ομαλή λειτουργία του dojo. Στο πλαίσιο αυτό θα παρακαλούσα για την πάντοτε έγκαιρη τακτοποιησή των. Για τυχόν εκκρεμότητες ελέγξτε τις σχετικές κάρτες σας και , όπου υπάρχουν, εκκερεμότητες παρακαλώ τακτοποιήστε τις το ταχύτερο.

6. Η ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
‘’ Η ΑΤΡΑΠΟΣ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ’’, Yamaoka Tessu

Όλα τα υπόλοιπα στην προπόνηση.

Yuki to Meiyo

Share

Read More

Δραστηριότητες Οκτωβρίου 2013

Καλημέρα σε όλους
Ο Σεπτέμβριος μας αφήνει πιο γρήγορα από ότι ίσως αρχικά φανταζόμαστε. Το καλοκαίρι είναι πια πίσω μας, η ζωή βρίσκεται και πάλι στους κανονικούς της ρυθμούς, η εξάσκησή μας το ίδιο. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά γιατί για όλους εμάς που ακολουθούμε την Ατραπό του Ξίφους, ‘’Η Ατραπός βρίσκεται στην εξάσκηση’’.
Έτσι λοιπόν για τον Οκτωβριο που ξεκινά αλλά και για τους επόμενους μήνες, έχουμε:
1. Τακτικές προπονήσεις:
Προπονήσεις Iaido, Τρ 1, Σα 5, Τρ 8, Σα 12, Τρ 15, Τρ 22, Σα 26 και Τρ 29. Η προπόνηση του Σαββάτου 19 Οκτ δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω του σεμιναρίου 11ο AkiGasshuku 2013 με τον Oda sensei (Λεπτομέρειες πιο κάτω).
Οι προπονήσεις της Τρίτης πραγματοποιούνται στο dojo Νέου Ηρακλείου (Χελμού 7, Νέο Ηράκλειο), 2030-2200 και του Σαββάτου στο dojo Ψυχικού (Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, Σχ. ΙΜ Παναγιωτόπουλου, Ν. Λύτρα 14, Ψυχικό), 1500-1700 (επίπεδο Kyu), 1700-1900 (επίπεδο dan).
Προπονήσεις Kendo, Πε 3, Δε 7, Πε 10, Δε 14, Πε 17, Δε 21, Πε 24 και Πε 31. Η προπόνηση της Δευτέρας 28 Οκτ κατ΄αρχήν δεν θα πραγματοποιηθει, εκτός αν υπάρξει ενδιαφέρον για jigeiko. Λεπτομέρειες στην προπόνηση.
Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στο dojo Ηρακλείου (Χελμού 7, Νέο Ηράκλειο), Δευτέρα και Πέμπτη 1915-2015 Αρχάριοι (χωρίς bogu) και 2030-2200 Προχωρημένοι (με bogu).
ΠΡΟΣΟΧΗ,έχουν ξεκινήσει την λειτουργία τους τα τμήματα Αρχαρίων Iaido (κατ΄αρχάς Σάββατο 1500-1700, στο dojo Ψυχικού) και Kendo (Δευτέρα & Πέμπτη, 1915-2015, στο dojo Νέου Ηρακλείου). Είναι ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τος τέχνες του Iaido & Kendo να ενταχθούν στα τμήματα αυτά. Επίσης μέλη τα οποία έχουν διακόψει, για οποιοδήποτε λόγο, την εξάσκηση τους, μπορούν να επανέλθουν ξεκινόντας από τα τμήματα αυτά, για επαναπροσαρμογή.
2. Δραστηριότητες ενδιαφέροντος Οκτωβρίου 2013:
α. 11th AKIGASSHUKU 2013, Είμαστε πλέον πολύ κοντά στον χρόνο της ετήσιας εκπαιδευτικής συνάντησης 11th AkiGasshuku 2013, που διοργανώνει το dojo υπό την διευθυνση του Oda sensei, από 18-20 Οκτωβρίου 2013, στις αθλητικές εγκαταστάσεις τοy Λεοντείου Λυκείου Πατησίων. Και φέτος τον Oda sensei θα συνδράμουν οι BRUWIER Philippe, Iaido renshi 6 dan, Kendo 3 dan, MAES Chris, Kendo renshi 6 dan, Iaido 3 dan, CARLIER Freddy, Iaido 5 dan, Kendo 5 dan, SIMONINI Michael, Iaido 5 dan, Kendo 3 dan, MATSUI Terue, Kendo 5 dan, HERTVELD Luc, Iaido 5 dan, και KANTO Yuki, Iaido 5 dan, ABKF.
Στα πλαίσια της συνάντησης θα πραγματοποιηθούν, υπό της ΕΟΚΙΝ, εξετάσεις Iaido 1 Kyu, 1-3 dan.
Η συμμετοχή όλων μας και ανεξαρτήτως επιπέδου, στο AkiGasshuku θα πρέπει να θεωρείται επιβεβλημένη. Επίσης όσοι ενδιαφέρονται για εξετάσεις να μιλήσουν μαζί μου στις αμέσως επόμενες προπονήσεις.
β. Η προπόνηση Kendo της Δευτέρας 14 Οκτ θα είναι κοινή με το Kobukan dojo.
γ. Οι προπονήσεις Kendo Πε 17 Οκτ & Δε 21 Οκτ θα γίνουν υπό την διεύθυνση του Oda sensei, ο οποίος θα βρίσκεται στην Αθήνα για το 11ο AkiGasshuku 2013. Ιδιαίτερα στην προπόνηση της Πε 17 Οκτ θα παρεβρίσκονται και οι προσκεκλημένοι για το AkiGasshuku, MAES sensei, Kendo renshi 6 dan & CARLIER sensei, Kendo 5 dan.

Πραγματικά ένας πλούσιος μήνας για την εξάσκησή μας

3. Δραστηριότητες ενδιαφέροντος επομένων μηνών:
α. 20th European Iaido Championships 2013, πραγματοποιείται από 31/10 – 3/11, 2013 στο Meze Γαλλία. Στην Εθνική Αντιπροσωπευτκή Ομάδα συμμετέχουν από το Furyu Dojo, οι Παπαδοπούλου Χ. (Κατηγορία 2 dan), Σιελλής Π. (Κατηγορία 3 dan), Καταρνιας Κ. & Παδράς Μ. (Κατηγορία 4 dan). Πέραν αυτών συμμετέχουν και οι Μουρτου Χ. / Kobukan (Κατηγορία Mudan) και Φωτοπουλου Σ. /Hakushinkai (Κατηγορία 1 dan). Υπευθυνος της Ομάδος είναι ο Σ. Γ. Δροσουλάκης.
Σε όλη την Ομάδα ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια της.
β. 7th Thessaloniki Kendo Cup, από 29 Νοε – 1 Δεκ, 2013, στον Κολινδρό Πιερίας. Περιλαμβάνει Σεμινάριο Kendo, Αγωνιστική Ημεριδα Ατοκές και Ομαδική Κατηγοία και εξετάσεις Kendo 2-1 Kyu, 1-5 dan, υπό της ΕΟΚΙΝ.
Όσοι ενδιαφέρονται για την συμμετοχή των να με ενημερώσουν μέχρι 10 Οκτ 2013 για τον καλύτερο συντονισμό της συμμετοχής. Επισημαίνεται η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής και πληρωμής. 15 Νοεμβρίου 2013.
γ. 7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido 2014, από 4-6 Απρ 2014, στην Αθήνα. Συνδιάζεται με εκπαιδευτικό σεμιναριο Iaido, εξετάσεις Iaido 1 Kyu, 1-4 Dan και το 2ο Soryu Iaido Cup2014 (Ομαδική Κατηγορία). Όλες οι πληροφορίες θα δοθούν έγκαιρα.

4. Η ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
‘’ΠΟΛΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ, ΟΜΩΣ ΛΙΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΣΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΝΑ ΤΟΝ ΒΑΔΙΣΟΥΝ’’

Όλα τα υπόλοιπα στην προπόνηση.

Yuki to Meiyo

Share

Read More

Τμήματα Αρχαρίων Iaido & Kendo – Φθινόπωρο 2013

Το φθινόπωρο είναι μία εποχή αλλαγών. Η φύση αλλάζει χρώματα και εικόνες καθώς ο χρόνος κυλάει ασταμάτητα. Ίσως η εποχή αυτή να είναι κατάλληλη για μία αλλαγή στην ζωή μας και η γνωριμία και εξάσκηση με την τέχνη του Ιαπωνικού Ξίφους, Iaido η/και Kendo, θα μπορούσε να αποτελεί μία τέτοια αλλαγή.
Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα νέα τμήματα αρχαρίων, Iaido & Kendo, τα οποία θα ξεκινήσουν, όπως κάθε χρόνο, το φθινόπωρο του 2013 στο Furyu Dojo Athens.
Συγκεκριμένα:
Α. Το τμήμα Αρχαρίων Iaido θα ξεκινήσει το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013. Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, από 1500-1700, στο dojo Ψυχικού (Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Ν. Λύτρα 14, Ψυχικό). Στο τμήμα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν και να ασκηθούν στο Iaido, ανεξαρτήτως φύλλου και με ηλικία άνω των 20 ετών.
Στην έναρξη της εξάσκησης θα απαιτηθεί απλή αθλητική ενδυμασία και ένα ξύλινο ξίφος άσκησης, bokken. Μετά από περίπου δύο μήνες εξάσκησης οι ασκούμενοι στο τμήμα θα μπορούν πλέον να παρακολουθούν και τις προπονήσεις Iaido της Τρίτης, στο dojo του Νέου Ηρακλείου.
Β. Το τμήμα Αρχαρίων Kendo θα ξεκινήσει την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013. Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 1915-2015, στο dojo Νέου Ηρακλείου (Χελμού 7 Νέο Ηράκλειο). Στο τμήμα μπορούν να συμμετάσχουν όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν και να ασκηθούν στο Kendo, ανεξαρτήτως φύλλου και με ηλικία άνω των 14 ετών (για τους κάτω των 18 ετών απαιτείται έγγραφη άδεια γονέα / κηδεμόνα).
Στην έναρξη της εξάσκησης θα απαιτηθεί απλή αθλητική ενδυμασία (για τις πρώτες προπονήσεις ξύλινο ξίφος άσκησης, shinai, θα διατίθεται από το dojo). Μετά από περίπου τέσσερεις μήνες εξάσκησης οι ασκούμενοι στο τμήμα αυτό θα ενσωματωθούν πλήρως στο κυρίως τμήμα, το οποίο ασκείται Δευτέρα και Πέμπτη 2030-2200 πάντα στο dojo Νέου Ηρακλείου.

Εάν λοιπόν υπάρχει ενδιαφέρον για την γνωριμία και εξάσκηση στην τέχνη του Ιαπωνικού ξίφους, Iaido η/και Kendo, μπορείτε να ενταχθείτε στα παραπάνω τμήματα και να αποκομίσετε τα οφέλη από την εξάσκηση στην πολεμική τέχνη που αντιπροσωπεύει, περισσότερο από κάθε άλλη, το πνευμα των πολεμιστών Samurai. Επιπρόσθετα τα τμήματα αυτά συνιστούν μία ευκαρία για παλαια μέλη του dojo, που σήμερα για διάφορυς λόγους έχουν διακόψει την εξάσκησή τους, να επανέλθουν στην ενεργό δράση..
Θα βοηθούσε ιδιαίτερα την οργάνωση της εξάσκησης των νέων τμημάτων η εκ των προτέρων ενημέρωση για την επιθυμία συμμετοχής σε αυτά. Για τον σκοπό αυτό αλλά και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με τον Σπύρο Γ. Δροσουλάκη, spirosd@otenet.gr , κιν 6944674414.

Θα είναι χαρά μας να ασκηθούμε μαζί στην Ατραπό του Ξίφους στο Furyu Dojo Athens.

Share

Read More