Καλώς ήλθατε στον διαδυκτιακό χώρο του Furyu Dojo Athens

Το Furyu Dojo Athens είναι όμιλος Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών, τα μέλη του οποίου ασκούνται στις τέχνες του Kendo (Ιαπωνική ξιφομαχία),  Iaido (Ιαπωνική Σπαθασκία) Jodo (Τέχνη του ραβδιού & Kyudo (IΙαπωνικη Τοξοβολια)

Καμμία Πολεμική Τέχνη, Budo, δεν συμβολίζει καλύτερα το πνεύμα των πολεμιστών Samurai από την Ατραπό του Ξίφους, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το Kendo το Iaido, το Jodo και το Kyudo.

To Kendo , το Iaido, το Jodo  και το Kyudo είναι διακριτές αλλά παράλληλα συναφείς πολεμικές τέχνες, budo. Καλιεργούν και αναπτύσουν αυτοπειθαρχία & αυτοέλεγχο, μαχητικό πνεύμα & σεβασμό, συντονισμό σωματος & πνεύματος, υψηλή φυσική κατάσταση και αποτελούν εξαιρετική άσκηση για όλες τις ηλικίες.

Με τις ρίζες τους στην εποχή των πολεμιστών Samurai διατηρούν αναλοίωτο το πνεύμα του Budo. Η καλιέργεια του πνεύματος αυτού  αποτελεί πρωτεύοντα στόχο του Furyu Dojo Athens.

Αν επιθυμείτε να τις γνωρίσετε και να ασκηθούμε μαζί στο Furyu Dojo Athens, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του dojo η να έλθετε σε μία από τις προπονήσεις μας.

Αν πάλι απλά θέλετε να παρακολουθήσετε μία προπόνηση μας είστε πάντοτε ευπρόσδεκτοι.

Share

Read More