Απονομή βαθμού Kendo

Την 13 Μαρτίου 2012 και στα πλαiσια του Belgian Kendo Championships (Yudansha), στις Βρυξέλλες, απενεμήθη μετά από επιτυχή δοκιμασία ο βαθμός του 3 dan Kendo στον Δροσουλάκη Σπύρο.
Ένα ακόμα βήμα στην πορεία στην Ατραπό του Ξίφους, που πρέπει να αποτελεί οδηγό για όλα τα μέλη του Furyu Dojo Athens.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *