18 /12/2010, Απόκτηση 4 dan Iaido

Το Σάββατο 18/12/2010 και μετά από επιτυχή δοκιμασία στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια του 20th ABKF Winter Seminar 2010, απανεμήθη στον Παδρά Μιχάλη το 4 dan Iaido. Έτσι ο Μιχάλης γίνεται ο δεύτερος κάτοχος 4 dan Iaido στην Ελλάδα και φυσικά και στο Furyu Dojo.
Μιά μεγάλη επιτυχία που βασίζεται σε σκληρή, σοβαρή και συνεχή εξάσκηση και που πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους νεώτερους.
Συγχαρητήρια Μιχάλη και πάντα επιτυχίες.

Share

One thought on “18 /12/2010, Απόκτηση 4 dan Iaido

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *