Εξάσκηση σε Iaido & Kendo

Καθώς τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα αποτελούν πλέον ιστορία και πολλά μέλη του dojo μετρούν την επιτυχία τους στις σχετικές εξετάσεις, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό στην πορεία της εξάσκησης του καθενός μας.
Όπως όλοι γνωρίζουμε το Iaido και το Kendo συνστούν δύο διακριτές αλλά την ίδια στιγμή συγγενείς μορφές έκφρασεις του Budo. Πέραν λοιπόν των όποιων τεχνικών διαφορών μεταξύ τους αλλά και με τις άλλες μορφές του budo, πρωτευόντως συνιστούν budo.
Σε τι συνίσταται όμως το Budo? Πολλές απαντήσεις μπορούν να δοθούν, αυτή που προσωπικά βρίσκω ορθότερη είναι: ’ Budo είναι ένας τρόπος ζωής (lifestyle) όπου ο καθένας, μέσα από την εξάσκηση της Τεχνικής (jutsu), καλιεργεί το πνεύμα, ανακαλύπτει και ακολουθεί την δική του Ατραπό (Michi/Do/ 道)’’. Η αναζήτηση αυτής της Ατραπού μας οδηγεί στην ανακάλυψη του εαυτού μας και των συναισθημάτων μας, σε μία έρευνα για τις πνευματικές μας αξίες. Κάτω από αυτή την οπτική και μέσα στο πλαίσιο της παράδοσης οι αξίες αυτές εκφράζονται μέσα από το Bushido.
Η εξάσκηση στο Budo καλλιεργεί τόσο το σώμα όσο και το πνεύμα. Μέσα από την εξάσκηση της Τεχνικής (jutsu) αναζητείται το Bushido και αυτά τα δύο είναι αδιαχώριστα. ΄Ετσι λοιπόν κάποιος εισερχόμενος σε ένα budojo (χώρο εξάσκησης του budo), ξεκινά με την εξάσκηση της Τεχνικής (jutsu), προκειμένου σε επόμενα στάδια να αναζητήσει την αντίληψη και κατανόηση του Bushido. Σε αυτή την διαδικασία, σε αυτήν την πορεία ο κάθε ασκούμενος πρέπει να είναι έτοιμος και προετοιμασμένος να αγωνισθεί πέραν των ορίων του. Η δύναμη την οποία αποκτά μέσα από αυτή την διαδικασία συνιστά το πνεύμα του Budo και ξεχωρίζει το Budo από το sport/άθλημα, μία δραστηριότητα η οποία πρωτίστως γυμνάζει το σώμα και ψυχαγωγεί το πνεύμα.
Μέσα λοιπόν στο παραπάνω πλαίσιο η εξάσκηση μας απαιτείται να είναι συνεχής. Η συμμετοχή σε εξετάσεις η αγωνιστικές δραστηριότητες δεν είναι ο στόχος αλλά σημεία προσοχής τα οποία συμβάλλουν στην επιτευξη του στόχου, την αναζήτηση της Ατραπού (Michi/Do/ 道). Έτσι η εξάσκηση μου δεν μπορεί να περιορίζεται στο χρονικό διάστημα πριν από τις εξετάσεις η/και τις αγωνιστικές δραστηριότητες και μετά να ακολουθεί μία μακρά περίοδος ‘’ανάπαυσης του Πολεμιστή’’. Μόνο μεσα από την συνεχή εξάσκηση και παρουσία στο dojo, ασκώντας και καλιεργώντας την τεχνική (jutsu), ανακαλύπτω τον εαυτό μου και την Ατραπό (Michi/Do/ 道). Ακόμα και όταν σωματικά, τραυματισμός, αδιαθεσία κοκ, δεν μπορώ να συμμετέχω στην εξάσκηση, το mittori geiko (οπτική παρακολούθηση της προπόνησης) συνιστά μορφή εξάσκησης και με βοηθάει να διακρίνω τα καλά και κακά σημεία, τα οποία πρέπει να αφομοιώσω η αποφύγω στην εξάσκηση μου, καθώς και να διατηρώ την επαφή με την ασκούμενη τέχνη. Μόνο μέσα από την συστηματική και τακτική εξάσκηση μπορείς να έλθεις σε επαφή με τον πυρήνα της ασκούμενης Τέχνης και να ανακαλύψεις το πνεύμα της. Και να κατακτάς τις αρχές του Furyu Dojo Athens, ‘’Yuki to Meiyo / Σθένος και Τιμή’’. Αλλιώς απλά μπορεί να κινείς χέρια και πόδια και να κτυπάς με το ξίφος αλλά χωρίς κανένα απολύτως νόημα.
Πιστεύω ότι έχω γίνει κατανοητός από όλους.
Gambatte kudasai
ΣΓΔ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *