Νέο τμήμα αρχαρίων Kendo στο Furyu Dojo Athens

Ένα νέο τμήμα αρχαρίων Kendo θα ξεκινήσει προπονήσεις, στο Furyu Dojo Athens, από 1 Μαρτίου 2010.
Το τμήμα αυτό θα ξεκινήσει τις προπονήσεις του την 1η Μαρτίου 2010 στο dojo του Νέου Ηρακλείου (Χελμού 7, Νέο Ηράκλειο). Οι προπονήσεις θα διεξάγονται Δευτέρα και Πέμπτη 1930-2030. Το εισαγωγικό αυτό πρόγραμμα θα διαρκέσει 4 μήνες και και στην συνέχεια οι ασκούμενοι στο τμήμα αυτό θα ενταχθούν στο κύριο τμήμα του dojo (εξάσκηση με bogu). Προυποθέσεις συμμετοχής, ηλικία άνω των 16 ετών (για τους κάτω των 18 απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση του γονέως / κηδεμόνος), ιατρική γνωμάτευση και επιθυμία άσκησης στο Kendo.
Για καθαρά οργανωτικούς λόγους, το τμήμα αυτό θα λειτουργήσει εφ’ όσον υπάρξουν επτά τουλάχιστον ενδιαφερόμενοι για εξάσκηση στο Kendo, στο τμήμα αυτό.
Για οποιαδήποτε πληροφορία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο του Furyu Dojo Athens, Σπύρο Δροσουλάκη, κιν 6944674414, e-mail, info@furyu-dojo.org η spirosd@otenet.gr

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *