ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ FURYU DOJO ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ

Την 4 Δεκεμβρίου 2016 , σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία έλαβε χώρα στον Βόλο, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΟΚΙΝ.

Από τις αρχαιρεσίες προέκυψε η εκλογή των νέων μελών του ΔΣ, το οποίο στην συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα όπω παρακάτω:

Πρόεδρος, Σ.Γ. Δροσουλάκης
Αντιπρόεδρος, Ι. Παπαδημητρίου,
Γενικός Γραμματέας, Ι.Δ. Ψαλτάκης,
Ταμίας, Δ. Καλκόβαλής,
Ειδικός Γραμματέας, Χ. Αναγνωστόπουλος,
Εφορος Υλικού, Δ. Κατσούλης
Εφορος Δημ. Σχέσεων, Κ. Ματζάρας.

Αναπληρωματικά μέλη,
Μ. Ακύλας,
Ι. Κυριακόπουλος

Εξελεγκτική Επίτροπή,
Β. Κιουστελίδης,
Γ. Κουντούρης,

Αναπληρωματικό μέλος,
Α. Σταματης

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *