Ο πρώτος τίτλος Renshi στην Ελλάδα

Στον δάσκαλο του Furyu Dojo Σπύρο Δροσσουλάκη απονεμήθηκε ο τίτλος του renshi [ 6 dan]  στην τεχνη του iaido μετά το περας της επιδείξεως του Kyoto Taikai που έλαβε χώρα αρχές Μαίου 2018 στην πόλη του Kyoto. Η διάκριση αυτή είναι η πρώτη και  μοναδική που απονέμεται σε Ελληνα ασκούμενο κατατάσσοντας το Furyu Dojo στην σχολή με τους περισσότερους υψηλόβαθμους ασκούμενους. Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχές για περαιτέρω διακρίσεις  

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *